Управителят на 3С СОТ Бургас отново е в УС на НАФТСО

Петко Иванов - управител на бургаската охранителна фирма "3С СОТ " ООД бе преизбран като член на Управителния съвет на НАФТСО (Национална асоциация на фирми за  търговска сигурност и охрана) на провелото се Общо събрание. Броят на членовете на УС бе увеличен от седем на девет души. Делегатите взеха и някои важни решения за дейността на асоциацията. Те гласуваха от 1-и август месечният членски внос да е в размер на 50 лева, както и това той да се заплаща авансово за текущото тримесечие.

На Общото събрание бяха гласувани и отчета на Управителния съвет за дейността на НАФТСО за периода от 01.01.2016 до 10.10.2017 г., отчета на Контролния съвет за същия период, бе приет бюджета за 2018 година, изменения и допълнения в Устава на НАФТСО. Делегатите гласуваха и избор на ръководни органи - УС, председател на УС, Контролен съвет и председател на Контролния съвет.