Петко Иванов – управител на фирма „3С СОТ Бургас“ ЕООД повтаря мандата си като член на Управителния съвет на Националната асоциация на фирми за търговска дейност и охрана (НАФТСО). Той бе избран в отново в УС на провелото се Общо отчетно-изборно събрание на организацията.

В УС влизат още – Александър Митев – „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД, Антон Тошев – „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД, Атанас Пешев – „ДЖИ ПИ ЕС СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, Васка Пенкова, „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО“ ООД, Георги Панов – „ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ – Добрич“ ООД, Денислава Крумова - „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД, Петър Полилеев - „ТЕКРА“ ЕООД и Румен Нинов - „БОДУ“ ООД.

На Общото събрание за нов мандат като членове на Контролния съвет на НАФТСО бяха избрани Николай Керин - „СИКЮРИТИ ГЛОБЪЛ“ ЕООД, Ивелин Атанасов - „СОД АЛБЕНА“ ООД – Ивелин Атанасов и Илина Божилова – „КООПЕРАТИВНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА“ ООД.

След проведеното гласуване Общото събрание избра за председател на Управителния съвет на НАФТСО Александър Митев и за председател на Контролния съвет на НАФТСО - Николай Керин.