"3С СОТ Бургас" ООД и "Секюрити Бургас СОТ" ООД предлагат разнообразни охранителни услуги както за корпоративни, така и за частни клиенти.

Тук можете да намерите повече информация относно: 

Мониторинг и охрана със СОТ

 • Денонощен мониторинг на обекти
 • Автопатрулна реакция
 • Възстановяване на щети

Системи за сигурност

 • Сигнално-охранителни системи
 • Пожароизвестителни системи (във връзка с НАРЕДБА № 8121з-531/09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях. Издадена от МВР)
 • Контрол на достъпа
 • Системи за видеонаблюдение
 • Видеодомофонни системи

Физическа охрана на обекти

 • Охрана с униформени служители

Комплексни решения


Полезни връзки:

 • НАРЕДБА № 8121з-531/09.09.2014 г. за за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях. Издадена от МВР

 

Охрана със СОТ

"3С СОТ Бургас" ООД и "Секюрити Бургас СОТ" ООД предлагат 24-часов мониторинг и реакция с автопатрулни сили на територията на цялата Бургаска област. Връзката между мониторинг центровете и охраняваните обекти е подсигурена чрез независими комуникационни канали. При наличие на аларма или друга опасност в охранявания обект, нашите оператори незабавно изпращат най-близкия автопатрулен екип.

АП реакцията се осъществява от повече от 20 патрулни коли и над 200 охранители в областта.

Всеки клиент на "3С СОТ Бургас" ООД и на "Секюрити Бургас СОТ" ООД получава информация за състоянието на алармената система в дома или офиса си чрез SMS или обаждане от наш оператор.

 

Системи за сигурност

"3С СОТ Бургас" ООД и "Секюрити Бургас СОТ" ООД доставят, изграждат и поддържат:

 • сигнално-охранителна техника

 • пожаро-известителни системи

 • системи за контрол на достъпа

 • системи за видеонаблюдение

 • системи и средства срещу взлом и кражба;
 • електронни брави и ключалки, паник бутони;
 • контрол на достъпа и RFID карти;
 • CCTV и IP системи за видеонаблюдение;
 • домофонни и видеодомофонни системи;
 • защита от токови удари и мълнии за захранващи и сигнални линии;
 • сградна автоматизация;
 • автоматични задвижвания, бариери и паркинг системи;
 • пожароизвестяване и пожарогасене, газсигнализация;
 • аварийна безопасност и транспортни средства;
 • апаратура за радиационен мониторинг;
 • радио- и телекомуникационни системи;
 • информационна сигурност и защита на данни;

и много други.

"3С СОТ Бургас" ООД и "Секюрити Бургас СОТ" ООД осигуряват денонощен гаранционен и извънгаранционен сервиз на изградените системи.

 

Физическа охрана

"3С СОТ Бургас" ООД и "Секюрити Бургас СОТ" ООД предлагат:

- Физическа охрана на частни имоти, офиси, административни и индустриални сгради, банки, търговски центрове, хотели и др;

Предварителни мероприятия:
1. Охранително обследване - оценка на обекта за определяне на необходимата и оптимална организация за охрана му.
2. Разработване концепция за охрана, в това число подготовка на препоръки по техническата защитеност на обекта. 
3. Създаване на необходимата служебна документация, регламентираща контролно-пропускателния режим, работата на служителите по охраната и контрол за съблюдаване изискванията в съответствие с нормативите по охраната на обекта.

- Охрана на събития, концерти и всякакъв вид масови мероприятия.

 

Комплексни решения за охрана

"3С СОТ Бургас" ООД и "Секюрити Бургас СОТ" ООД предлагат пълен спектър от охранителни услуги - отделно или в пакет, съобразен с индивидуалните желания и изисквания на своите клиенти.

Фирмите са лидер в областта на изграждането на комплексни решения за сигурност. Поемайки ангажимент към клиента ние гарантираме максимална сигурност с нашата работа, чрез прилагане на най-новите технологии и пълна търговска осведоменост. Всичко това е насочено към осъществяване и осигуряване на едно дългосрочно стратегическо развитие.

По всяко време можем да предложим своя квалифициран съвет за: 
• консултации
• проектиране
• гаранционна подръжка
• извънгаранционна подръжка

За повече информация, моля обърнете се към наш търговски представител на тел.: 056/ 845 600, GSM: 0888/ 915 684 или на E-mail: securitybssot@abv.bgsot3s_bs@abv.bg