"3С СОТ Бургас"

"3С СОТ Бургас" ООД е лидер в сферата на сигурността и е единствената частна охранителна компания с покритие в цяла Бургаска област за мониторинг и реакция с автопатрулни сили.

Клиентите на компанията надхвърлят 3 000, в над 30 населени места в областта. Търговската мрежа на 3С СОТ включва 5 офиса. Броят на служителите надхвърля 300.
Наши клиенти са банки, административни и индустриални сгради, хотели и ваканционни селища, вериги магазини, държавни и общински институции. 

"3С СОТ Бургас" ООД е водеща фирма в областта на охранителните услуги. Фирмата има дългогодишна история и е утвърдено име в своя бранш. В "3С СОТ Бургас" ООД работят специалисти с доказан опит в системите на МВР и МО, професионалисти в охранителната дейност и притежаващи необходимите познания, качества и умения. Фирмата предлага на своите клиенти широк набор от охранителни услуги:

 • 24-часово видеонаблюдение
 • GPRS
 • Мониторинг и реакция с автопатрулни сили
 • Проектиране и инсталация на охранителни и пожаро-известителни системи
 • Проектиране и инсталация на системи за контрол на достъп
 • Физическа охрана на обекти
 • Персонална охрана
 • Консултиране в сферата на сигурността

във всички наши офиси, на територията на цялата Бургаска област.

 

История

Дружеството е регистрирано на 02.04.1999 г. с фирмено дело № 1118/ 1999 г. и притежава следните лицензи за извършване на частна охранителна дейност: - № 561/ 2005 г., - № 562/ 2005 г.
- Разрешение №983/ 18.08.2008 г. за ползване на индивидуален определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
- Сертификати от Lloyds Register Quality Assurance BS EN ISO 9001:2008 & BS OHSAS 18001:2007
- NCAGE code - код на доставчик от Кодификационната система на НАТО

"3С СОТ БУРГАС" ООД е член на:
- Българска търговско-промишлена палата;
- Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
- Национална асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана;
- Германо-българската индустриално-търговска камара
- Национален борд по туризъм.

От 1991 г., фирмата работи на място на територията на град Бургас и прилежащите по-отдалечени и трудно достъпни райони. Разкрити са представителства на фирмата в град Несебър, КК "Слънчев бряг", град Поморие, град Каблешково, град Созопол, град Айтос и село Руен. На територията на споменатите центрове работят автопатрулни екипи, които реагират незабавно и са в състояние да блокират всеки обект от 2 (две) до 5 (пет) минути от получаване на сигнал. Търговската мрежа на "3С СОТ БУРГАС" ООД включва 5 офиса и обхваща цялата територия на област Бургас. Участваме като партньор в над 5 търговски дружества със сходен на нашия предмет на дейност.

 

Сертификати

"3С СОТ Бургас" ООД притежава следните лицензи за извършване на частна охранителна дейност:
 - № 561/ 2005 г.
 - № 562/ 2005 г.
 - Разрешение №983/ 18.08.2008 г. за ползване на индивидуален определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
 - Сертификати от Lloyds Register Quality Assurance BS EN ISO 9001:2008 & BS OHSAS 18001:2007
 - NCAGE code - код на доставчик от Кодификационната система на НАТО
 - Разрешение №276/ 08.08.2012 г. за "Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове"

Политика по здравословни и безопасни условия на труд

Мисията на "3С СОТ Бургас" ООД е:

"Вярваме, че правим всичко необходимо да осигурим сигурност в живота и бизнеса на нашите клиенти. Убедени сме, че по този начин помагане за тяхното развитие и допринасяме за устойчивото развитие на обществото ни като цяло".

Визията на "3С СОТ Бургас" ООД е:

"Ние сме водещата фирма в областта на охранителните услуги, с високо качество на персонала, услугите, системите и решенията, които предлагаме".

 

Мениджмънт

 • Управител на фирмата от самото й основаване е Петко Иванов - специалист с дългогодишен опит в системата на МВР и МО, професионалист в тази специфична охранителна дейност, притежаващ необходимите познания, качества и обществени контакти. Петко Иванов е член на Управителния съвет на НАФТСО (Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана) и единственият член на УС на асоциацията, който е избиран четири пъти последователно.
 •  Изпълнителен директор на фирмата е Панчо Желязков, притежаващ богат административно управленски опит и умения в ръководенето на екипа на фирмата. 
 • Техническото изпълнение на проектите е осигурено от екип от специалисти, под ръководството на техническия директор Тодор Майсторов.

 

По места в отделните наши центрове е гласувано доверие на доказани професионалисти в сферата на охраната:

 • Офис мениджър за градовете Поморие и Несебър е Христо Димитров
 • Офис мениджър за градовете Айтос, Карнобат и Сунгурларе е Симеон Динков
 • Офис мениджър за градовете Бургас, Созопол и Средец е Веселин Колев

 
"3С СОТ Бургас" ООД и "Секюрити Бургас СОТ" ООД имат  сключени  договор със ЗАД "Булстрад - Виена Иншурънс груп" за застраховки:
-  Имуществена отговорност към трети лица в рамките на определен договорен лимит за допуснати вреди по време на монтажните дейности и охраната на обекти на физически и юридически лица. Трудова злополука на всички служители

Наши клиенти са:

 • Банки
 • Вериги магазини
 • Посолства
 • Държавни и общински институции
 • Телекомуникационни компании
 • Индустриални компании
 • Хотели и ваканционни селища

 

"3С СОТ Бургас"

В централизираната система за охрана на "3С СОТ Бургас" ООД са включени под охрана по-значими обекти на следните възложители: община Бургас, община Поморие, община Созопол, община Айтос, община Руен, НАП, "Бургаски пазари" ЕООД, "Топлофикация" - Бургас, Tопливо АД с клоновете си в Сливен, Ямбол, Нова Загора, Хасково, Районна здравна инспекция, Интерхотел България, Банка ДСК, Инвестбанк, Телевизия Скат, бюра за валутна обмяна, гимназии детски градини, магазини, офиси, болнични заведения – МЦ IІ, МЦ IІІ, Дентален център І – Бургас, лаборатория „Ел Масри”, както и редица частни възложители на територията на гр. Бургас, курортен комплекс „Слънчев бряг”, град Несебър, град Поморие, град Созопол, град Айтос, град Карнобат, град Средец, град Сунгурларе и други населени места в Бургаска област.

Водещата позиция на "ЗС СОТ Бургас" ООД в сферата на частната охранителна дейност в Бургаския регион се определя от:

 • Организацията на физическата охрана;
 • Качеството на използваната техника;
 • Нивото на техническите екипи;
 • Професионалното изпълнение на инсталационните работи;
 • Организацията на патрулната дейност;
 • Незабавната реакция при алармен сигнал;
 • Прецизния избор на служители;
 • Разумни цени, коректност и отговорност. 

 

Партньори

Референции

 

 

"Секюрити Бургас СОТ" ООД

 

"Секюрити Бургас СОТ" ООД е наследник и продължител на традициите на "ЗС СОТ Бургас" ООД в областта на охранителните услуги – физическа охрана, техническа охрана, инженеринг.

 

"Секюрити Бургас СОТ" ООД има възможности в областта на специализираната охрана на обекти с физическа охрана денонощната техническа охрана с автопатрулни сили:

 • Охрана на  имущество на физически и юридически лица;
 • Доставка, монтаж и поддръжка на сигнално известителни системи, системи за видеонаоблюдение, системи за контрол на достъпа и пожароизвестителни системи, системи за периметрова охрана;
 • Изготвяне на експертизи и обследвания, свързани с обезпечаване на физическата и техническата сигурност на физически и юридически лица;
 • Консултации по изграждане на системи за пожарна и аварийна безопасност;
 • Мониторинг със системи за видеонаблюдение, СОТ и GPS.

Дружеството е регистрирано на 08.06.2012 г. "Секюрити Бургас СОТ" ООД притежава:

 • Лиценз  за извършване на частна охранителна дейност № 2973/03.05.2016 г за охрана на имущество на физически и юридически лица на територията на цялата страна;
 • Разрешение на КРС за ползване на радиочестотен спектър
 • Разрешение поддържане и обслужване на пожарогасителни системи и  пожароизвестителни системи на територията на цялата страна;
 • Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008
 • Сертификат за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд ISO OHSAS 18001:2007

 

"Секюрити Бургас СОТ" ООД е член на :

- Национална асоциация на фирмите за търговска    сигурност и        охрана

"3С СОТ Бургас" ООД и "Секюрити Бургас СОТ" ООД имат  сключени   договор със ЗАД "Булстрад - Виена Иншурънс груп" за застраховки:

 • Имуществена отговорност към трети лица в рамките на определен договорен лимит за допуснати вреди по време на монтажните дейности и охраната на обекти на физически и юридически лица

Трудова злополука на всички служители