Бургаската охранителна фирма „3С СОТ Бургас“ ООД празнува тази година своя 20-ти рожден ден. Дружеството е регистрирано на 2-ри април 1999 година. То е член на член на Българска търговско-промишлена палата; на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; на Национална асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана; на Германо-българската индустриално-търговска камара и на Националния борд по туризъм.

Мисията на „3С СОТ Бургас“ е: "Вярваме, че правим всичко необходимо да осигурим сигурност в живота и бизнеса на нашите клиенти. Убедени сме, че по този начин помагане за тяхното развитие и допринасяме за устойчивото развитие на обществото ни като цяло". А визията е: "Ние сме водещата фирма в областта на охранителните услуги, с високо качество на персонала, услугите, системите и решенията, които предлагаме".

Управител на дружеството от основаването му е Петко Иванов - специалист с дългогодишен опит в сферата на частните услуги за сигурност, професионалист в тази специфична охранителна дейност, притежаващ необходимите познания, качества и обществени контакти. Петко Иванов е член на Управителния съвет на НАФТСО (Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана). Петко Иванов има дългогодишен опит в частния сектор за сигурност, охрана на имуществото на граждани и юридически лица, охрана на мачове и спортни мероприятия и опазване на обществения ред в редица населени места на Бургаска област.

Изпълнителен директор на фирмата е Панчо Желязков, притежаващ богат административно управленски опит и умения в ръководенето на екипа на фирмата.

От 1999 г., фирмата работи на място на територията на град Бургас и прилежащите по-отдалечени и трудно достъпни райони. Разкрити са представителства на фирмата в град Несебър, курортен комплекс "Слънчев бряг", община Поморие, град Каблешково, община Карнобат, община Созопол, община Айтос и община Руен. На територията на споменатите центрове работят автопатрулни екипи, които реагират незабавно и са в състояние да блокират всеки обект от 2 (две) до 5 (пет) минути от получаване на сигнал. Търговската мрежа на "3С СОТ БУРГАС" ООД включва 5 офиса и обхваща цялата територия на област Бургас. Фирмата участва като партньор в над 5 търговски дружества със сходен на предмет на дейност.