Петко Иванов е член на УС на НАФТСО

Новият закон за охранителните фирми ще кара представителите на бранша да се сдружават. Те задължително ще трябва да членуват в едно от сдруженията, които съществуват сега. Ако бъдат изключени от организацията, ще им се отнема лиценза за работа.
Част от предложенията, които са залегнали в новия закон, са предложени от Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО). Те са били представени на срещи с депутати от ГЕРБ, БСП и НФСБ. Промените са коментирани и с двата синдиката КТ „Подкрепа" и КНСБ, както и в КРИБ, където НАФТСО членува.
"Новият закон има за цел да извади охранителните фирми от сивия сектор на светло. По наши данни, над 70% от тях в момента работят в сивия сектор", коментира Петко Иванов - управител на охранителна фирма в Бургас и член на Управителния съвет на НАФТСО.
В момента в страната има пет сдружения, в които членуват представители на бранша. Най-голямото е НАФТСО. Интересът към организацията расте и за последните няколко дни желание за членство в него са заявили осем фирми от страната.
Една фирма, за да е член на сдружение трябва да отговаря на три условия - да спазва устава на организацията, да спазва приетия от нея Етичен кодекс и да си плаща редовно членския внос.
"Покрай дебатите около новия закон чуваме какво ли не. Част от твърденията не отговарят на истината. Не е вярно, че членският внос, който плащаме, е висок. В нашето сдружение той беше 180 лева на месец. С промените, които направихме в НАФТСО, от 1-и септември тази година всеки член ще плаща по 50 лева на месец. Затова ми е чудно, откъде дойдоха коментарите за членски внос от порядъка на 2000 лева на месец?", коментира Петко Иванов.
Освен че ще осветли дейността на сектора, новият закон ще регламентира и пазара. Според хора от бранша, промените няма как да доведат до преразпределение на обектите. Фирмите, които извършват охранителна дейност, са регистрирани по търговския закон и извършват търговска дейност.
"Желанието ни е да се обединим в една организация, която да защитава нашите интереси, както лекари, стоматолози, адвокати имат по един съюз или организация. Когато се обединим, ще имаме възможност да защитаваме по-добре интересите на бранша ни. Членството в организация, както е предвидено в новия закон, е в полза на малките фирми", уточнява Иванов. Желание в тази посока не липсва и се работи за такова обединение.
През 2016 година на територията на област Бургас са работили 137 охранителни фирми. В цялата страна броят на лицензираните е над 1300, но никой не може да каже колко от тях функционират.
В момента всяка фирма работи сама за себе си и се защитава сама, когато участва в търгове за обществени поръчки например. Най-често проблемите идват от заложената най-ниска цена в конкурсите. От една страна, фирмата трябва да изпълни тези изисквания, ако иска да спечели търга, от друга, попада под ударите на синдикатите, защото така нарушава разпоредбите за доходите в бранша.