3С СОТ с оферта за сигурност в училищата - 3S СОТ БУРГАС - ООД

Фирма "3С СОТ Бургас" ООД е подготвила оферта за учебните заведения на територията на област Бургас за изграждане на система за пожарна и аварийна безопасност. Дейността й е насочена към изпълнение на писмото на министъра на образованието и науката във връзка с приетата национална програма за достъпно и сигурно училище.

Бургаската охранителна фирма предлага на директорите на учебните заведения възможност за гарантиране на достъпа и охрана на добри цени. Тя предлага възможност за изграждане на система за пожароизвестяване и контрол на достъпа на територията на учебното заведение. Програмата на министерството предвижда в училищата да бъде изграден пропускателен режим. За целта директорите трябва да сключат договор, който да гарантира изграждането и обезпечаването на технически системи за сигурност и физическа охрана, както и контрол на достъпа до територията и сградата на школото.

Бургаската фирма от години работи успешно с училища в Бургас и областта. "3С СОТ Бургас" ООД има готовност на 15-и септември да обезпечи реда и сигурността на учители, ученици и техните родители за нормалното протичане на първия учебен ден в школата, с които има сключени договори.