"3С СОТ Бургас" ООД изпраща 2016 година с добри резултати. Постиженията на бургаската охранителна фирма ще бъдат отчетени на Годишното събрание, което ще се проведе на 16-и декември в Кърджали. На него ще бъдат обсъдени и резултатите на "Секюрити Бургас СОТ" ООД и "Секюрити Хасково СОТ" ООД. На събранието ще бъдат анализирани търговския и финансовия план на дружествата.
През настоящата година те са сключили договор за охрана чрез СОТ на 450 нови обекта и 12 контракта за физическа охрана. Фирмите са лидери в охраната на масови събития - спортни прояви, концерти и други.
"Секюрити Бургас СОТ" разшири дейността си в София, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Асеновград и Кръджали.
На събранието ще бъдат отличени и най-добрите мениджъри на офиси в страната. Това са офис мениджъра на "3С СОТ Бургас" в Несебър - Христо Димитров и офис мениджъра на "Секюрити Хасково СОТ" в Димитровград - Господинка Митева.