"3С СОТ Бургас" ООД предлага промоционален Великденски пакет за охрана на дома, офиса и магазина. Предложението включва безплатно един комплекс СОТ техника за ползване за целия срок на договора - централа, клавиатура, акумулатор, магнитен датчик, обемен датчик, акустичен датчик; безплатен монтаж; имуществена отговорност от застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп". При ползване и плащане на такса охрана повече от 3 години без прекъсване на договора, техниката остава собственост на клиента. При заплащане на годишна такса клиентът ползва отстъпка - една месечна такса.

Месечната такса за търговски обекти и фирми е 36 лева с ДДС, а за охрана на частен дом - 24 лева с ДДС.

За контакти: 0882 420 806; 0885 069 066; 0888 915 684.